top of page
  • ikipsikolog

Ebeveynlere Notlar: Çocuklara Kural Koymak


Nijmegen, Hollanda, 2015.

Ebeveyn-çocuk ilişkisinde zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanır. Ebeveynlerin çocukları hakkındaki serzenişlerini tek bir cümlede toplarsak sanıyorum ki bu cümle ‘Çocuğum sözümü dinlemiyor.’ olurdu. Bu cümle aslında basitçe söylenen bir söz olmaktan ziyade ebeveyn-çocuk ilişkisinin düzenlenmesi ihtiyacına da işaret eden birçok alt mesajı barındırıyor. Ailelerle yaptığım görüşmelerde gözlemlediğim kadarıyla ‘Çocuğum sözümü dinlemiyor.’ Cümlesi aslında ‘Çocuğumla kurduğumuz ilişkide ters giden bir şey var.’, ‘Çocuğum tarafından duyulmuyorum.’, ‘Çocuğumu anlayamıyorum.’, ‘Çocuğumdan destek alamıyorum.’ gibi mesajları ifade ediyor. Bu cümlelerdeki yardım ihtiyacı çocuklarla kurulan ilişkide yapılacak değişikliklerle, ev içerisinde düzenlenecek rutinler ve koyulacak kurallarla giderebilir. Kurallar sayesinde çocuklar; ebeveynlerinin kendilerinden beklentilerini, geliştirmelerini istedikleri davranış ve becerilerin neler olduğunu öğrenecektir. Bir ebeveynin çocuğuyla ilgili yaşantısına birlikte bakalım: ‘Başta önemsemedim çocuğumun odasını toplamadım ama iki gün sonra