top of page
  • ikipsikolog

Özgüven Serisi: Çocuk ve Yetişkinlerde Düşük Özgüvenin Sebepleri


Kırklareli, 2020.

Özgüven konusuna değineceğim bu yazı serisinde, birçok insan tarafından zaman zaman sorun olarak görülen ve eksikliğinden şikâyet edilen bu kavramı bütün hatlarıyla ele almayı hedefliyorum. Özgüven konusunu ele alma sebeplerimi ise; kendini özgüvenli olarak tanımlayan bireylerin dahi ilgisini çekebilecek olması, hepimizin zaman zaman benzer kaygıları yaşıyor olması, aslında bu konunun korkulduğu kadar aşılamaz bir durum olmaması ve üzerinde çalışılarak geliştirilebileceğinin bilinmesi şeklinde sayabilirim. Tabi ki düşük özgüven problemini hızlı bir şekilde aşmak ve bir anda yüksek bir özgüvene sahip olmak pek de mümkün değil. Aslında özgüven, gelişimsel bir kavramdır ve bir sürecin eseridir. Zamanla şekillendiği gibi zamanla da gelişir. Bu konuda önemli diyebileceğimiz noktaların başında, özgüven hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve ona yönelik farkındalık kazanmak geliyor. Bu yazıda özgüvenin tanımı ve düşük özgüvenin bireylerde nasıl geliştiği konuları üzerine odaklanacağız.


Özgüven; benliğimizle ilgili sahip olduğumuz fikirler, kendimize yönelik yargılarımız ve aslında kendi değerimizin öznel değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Düşük özgüven ise kendimize verdiğimiz değerin az olması, sahip olduğumuz değeri küçümsememiz veya kendimize yönelik yargılarımızın olumsuz yönde gelişmesi sonucu ortaya çıkar. Kısaca açıklamak gerekirse; düşük özgüven kendimizle ilgili olumsuz düşüncelerden kaynaklanmaktadır.