top of page
  • Duygu ÇANKAYA ÇADIRCIOĞLU

Bir Duygu Düzenleme Aracı Olarak Yazı Yazmak


Kanada, 2022.

Duygularla baş etmek, onları düzenlemeye ya da değiştirmeye çalışmak; fark etmesek dahi günlük hayatımızın en önemli uğraşılarından birisidir. Sabah kalkmak, o günkü planları gözden geçirmek, rutinleri uygulamak, birincil ihtiyaçları karşılamak, görevleri tamamlamak ve sosyalleşmekten ibaret gibi gözüken, birbirini tekrarlayan günler içerisinde, duygularımız çoğu kez öngörülemez şekilde dalgalanır. Rutine dâhil ve öncekine benzeyen sıradan bir gün içerisinde dâhi hoşa gitmeyen duygular, bazı yaşantılarla ya da eski anıların zihni işgal etmesiyle bizi zorlayıcı düzeylerde ortaya çıkabilir. Duygusal anlamda etkilendiğimiz, anlamlandıramadığımız, üzücü ya da kaygı verici bu yaşantılar deneyimlendiğinde, hepimiz istemsizce mutsuzluk, korku, kaygı ve umutsuzluk gibi duyguları düzenleyebilmek ve daha iyi hissedebilmek için kendimize özgü çeşitli yollar deneriz.


Duyguları düzenlemek, yarın ne yapacağımıza karar vermek kadar somut ve anlaşılır değildir. Bu nedenle her birey, daha iyi hissedebilmek için işe yarasın ya da yaramasın, kendi yöntemlerini geliştirmiştir. Bu yollar; bir arkadaşı arayıp etkilenilen olayı uzun uzun anlatmak, olayı zihinde tekrar tekrar canlandırarak ne söyleyebilirdim, nasıl davranabilirdim diye düşünmek, kafa dağıtmak için meşguliyeti arttırmak gibi zihinsel ya da davranışsal yöntemleri içerebilir. Bu yöntemlerin bir kısmı gerçekten işe yarayabilecekken, bir kısmı yaşanılan